Pris for medlemsskab af LSB:

- Almindeligt medlem 200 kr./år.
- Studerende 100 kr./år.
- Firmamedlemmer 2500 kr./år.

Ved indmeldelse efter 1/10 i indeværende år gælder medlemskabet også for det efterfølgende år.
Ved indmeldelse før 1/10 i indeværende år gælder medlemskabet indtil 31/12 i det indeværende år.

Har du spørgsmål vedrørende medlemskabet kontakt da vores kasserer på lsbkontakt@gmail.com