Temadag - Innovation i sundhedsvæsenet

Tilmelding: 
Via lsbkontakt@gmail.com senest 20. august
Gratis deltagelse for medlemmer. Ikke medlemmer 300 kr. 


Sted: ØksneHallen DGI Byen, Tietgensgade 65 1704 København V
Print adgangskort til Labdays på følgende link https://labdays.dk

Program:
09.30 – 10.00 Velkomst og kaffe

10.00 – 10.30 ”Bioanalytikerens rolle i den innovative praksis - vi kan både puste og have innovation i munden.”
Ved Filis Cramer Necip, Bioanalytikerunderviser Afdeling for Patologi, Rigshospitalet

10.30 – 11.00 ”Next Generation Sequencing af DNA til HLA-typning - Innovative refleksioner ved udvikling af metode i praksis”
Ved Maja Nørgaard, Bioanalytiker, Transplantationsmedicinsk afsnit, Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital

11.00 – 11.30 Oplæg til paneldiskussion fra LSB ”innovation i hverdagen”. Chairman: Henrik Ydeman Rasmussen

11.30 – 12.30 Frokost og networkning

12.30 – 13.00 Generalforsamling v. LSB

13.00 – 13.30 "Bachelorprojekt/ forskningsprojekt med stor gavn for patienterne og sundhedsvæsenet - Innovation lige til højrebenet" 1 prisvinderne af Dbio`s Bachelorpris F2022.
Ved Kristine Mathilde Clara Lund Jørgensen, Bioanalytiker og Lasse Witt Carlsen, Bioanalytiker

13.30 – 14-00 Kaffe 14.00 – 14.30 “Innovation på gulvet - tanker, proces og virkelighed”. –
Ved Miaamalie Sandgreen Jensen, Bioanalytiker og  Anne Haahr Ibsen, Ledende overbioanalytiker, Klinisk biokemisk afdeling, Holbæk sygehus

14.30 – 15.15 ”Innovation historie om iværksætteri og arbejdet i QLife” 
Ved CSO Peter Warthoe, QLife

15.15 – 15.30 Afslutning og tak for i dag