Webinar- Bioanalytikere i forskning og udvikling

Del siden

Se præsentationer nederst på siden


12.30-12.35   Velkommen


12.35-13.05   Lær at elske fedt!

Overskriften lyder som et oplæg om sund livsstil. Men det er ikke tilfældet. Oplægget vil give dig indblik i, hvordan vi ved anvendelse af fedt, kan producere et lægemiddel bestående af mesenchymale stamceller. Denne type stamceller er en del af vores reparations kit og specielt deres immun modulerende effekt er interessant. Produktet går under betegnelsen ATMP (avanceret terapeutisk medicinsk produkt) og tilbydes til kliniske forsøg, hvor effekten af behandling med mesenchymale stamceller ønskes undersøgt.
Anette Holbech, Bioanalytiker/Specialist, Gen-og Celleterapi, Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital ▪ Region Midtjylland


13.10-13.40   Fæcestransplantation fra forskningsprojekt til stordrift

FMT indebærer, at tarmbakterier overføres fra en rask donor til en patient. Behandling tilbydes patienter som har infektion med tarmbakterien Clostridioides difficile. Som specialist i Fæceslaboratoriet, startede jeg i et tomt lokale. Jeg har nu været med i udviklingen, af produktionen af fæceskomponenter, fra et "lille" forskningsprojekt på Lever- Mave- Tarm- afd., AUH, til stordrift i Blodbank og Immunologi, AUH.

Fæcesdonorer rekrutteres blandt bloddonorer. Vi bruger blodbankens IT-system og kvalitetsledelsessystem. Vi arbejder efter myndighedsreguleringer, fx. vævsloven. Dette giver sporbarhed og ensartede komponenter i høj kvalitet, som ved fremstilling af blodkomponenter. Jeg deltager i forskning ved dobbeltblindede kliniske forsøg, hvor klinikerne ikke må vide, om der udleveres placebo- eller fæceskomponenter til patientbehandlinger.

 Lene Nielsen, Bioanalytikerspecialist, CEFTA - Center for fæcestransplantation, Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital

 

13.45-14.15   Hvordan kan Nanopore sekventering forbedre genetisk testning for STRC-relateret høretab?

Variationer i STRC-genet betragtes som en af de væsentligste årsager til mild-moderat autosomalt recessivt ikke-syndromisk høretab. Oftest er typen af patogene varianter i STRC-associeret høretab kendetegnet ved høj forekomst af store deletioner eller variationer i kopiantal. Fordelene ved at anvende NGS og MLPA i den diagnostiske proces af STRC-associeret høretab er at den hurtigere kan fastlægge diagnosen, men vi har haft sager, hvor der i NGS-undersøgelsen er fundet variationer, hvor vi ikke har været i stand til at fastlægge om variationen er placeret i STRC-genet eller i pseudogenet STRCP1. STRC og STRCP1 er blot ét i mange genpar, hvor det er vigtigt at skelne mellem varianter i gener med høj homologi, så kan Nanopore Long read sekventering bruges?
Nina Dahl Kjersgaard, Bioanalytikerunderviser, Afdeling for Genetik, Rigshospitalet.

                                  

14.20-14.50   Vi håber at kunne præsentere:
"Innovation: Historien om iværksætteri i QLife"
Peter Warthoe, QLife