Webinar- LSB går grønt

Forskning, udvikling og innovation indenfor

Grøn omstilling/Bæredygtighed

Del siden

Se præsentationer nederst på siden


12.30-12.35  Velkommen

Kort introduktion til dagen inkl forskning og udvikling i forhold til grøn omstilling/bæredygtigt.

Henrik Y. Rasmussen, Uddannelsesansvarlig bioanalytikerunderviser, MAVO, Klinisk Biokemisk Afdeling Sjællands Universitetshospital og Camilla Christine Qvist, Bioanalytikerunderviser, BLS, MpEd, Afdeling for Patologi, Rigshospitalet

12.35-13.05   Dekarbonisering af sundhedssektoren

Sundhedssektoren står over for en presserende opfordring til handling for at reducere sit CO2-aftryk. Oplægget vil give dig et indblik i hvordan sundhedssektoren kan blive en del af klimaforandringer i forhold til at blive en del af dekarboniseringen.

Frederik van Deurs CEO at GREEN INNOVATION GROUP A/S

 

13.10-13.40  Grønne og ansvarlige hospitaler

Oplægget vil give dig indblik i grøn omstilling på hospitaler. Hvad er bæredygtigt på Region Hovedstadens hospitaler og hvordan måler vi på det?

Kathrine Overgaard Foss Jensen, Bioanalytiker, MSc., Konsulent, Bæredygtigt forbrug. Center for Ejendomme Energi & Miljø. ▪ Region Hovedstaden

 

13.45-14.15   Et grønnere afkalkningsmiddel til afkalkning af knoglemetastaser.

For at støtte op om den grønne omstilling har Afdeling for Patologi, Rigshospitalet gennemført det første projekt for at reducere brugen af skadelige reagenser i det histologiske.

I forbindelse med Bachelorprojekter i efteråret 2022 greb Afdeling for Patologi, Rigshospitalet den grønne tankegang og udarbejdede sammen med Bioanalytiker Samah Assi og Kiran Ali Mirza bachelorprojektet der fik titlen ”Et grønnere afkalkningsmiddel til afkalkning af knoglemetastaser”. Projektet afprøvede et nyt og grønnere afkalkningsmiddel til knoglemetastaser. Reagenset MOL-DECALCIFIER fra Milestone er i skrivende stund afprøvet, valideret og klar til implementering ultimo sommer 2023.

Alaa Ahmed, Fagansvarlig Bioanalytiker for mikrotomi, Afdeling for Patologi, Rigshospitalet ▪ Region Hovedstaden og Samah Assi, Bioanalytiker, Afdeling for Patologi, Rigshospitalet ▪ Region Hovedstaden

 

14.20–14.30 Nyt fra Dbio om udviklingsgruppe indenfor Grøn omstilling.

                                  

14.20-15.00   Debat – Er lidt grønt bedre end intet grønt?

Grønne ideer, vidensdeling, forknings- og udviklingsprojekter indenfor grøn omstilling.